22.april valjalo bi zapamtiti, jer je u ekološkom kalendaru najznačajniji datum. Tog dana se slavi Dan planete Zemlje i u ime svih nas, trebalo bi ga obeležavati raznovrsnim akcijama i manifestacijama koje imaju za cilj podizanje svesti o neophodnosti očuvanja i zaštite svih prirodnih vrednosti i resursa koje nam planeta nesebično daje na korišćenje.

Lokalna inicijativa Crveni bedževi je tog dana 2019.godine u partnerstvu sa Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) uspešno sprovela uličnu akciju pod nazivom Smem li da pitam šta dišem? na centralnom gradskom trgu , tokom koje su građani i građanke Smedereva imali priliku da pošalju zahtev nadležnim lokalnim i državnim institucijama u kojima su tražili informacije u vezi aerozagađenjem


Ovom akcijom, započeta je misija svih nas u pronalaženju rešenja konkretnog problema. Aktivistima udruženja Pro.Tok21 pridružila se grupa od 25-oro srednjoškolaca-volontera, ujedno i članova ekoloških sekcija, i svi skupa informisali su građane o razmerama problema, koracima ka minimalizaciji štetnih uticaja na zdravlje i životnu sredinu, i upućivali ih ka štandovima Crvenih bedževa i Crte kako bi poslali zahtev za informacije od javnog značaja.  Ovim načinom direktno smo podigli nivo aktivizma građana po pitanju problema aerozagađenja, povećali interesovanje za onlajn kampanju #Crveni bedževi i popularizaciju iste. 
Materijal koji je bio dodeljen svim građanima koji su tog dana prošli glavnim gradskim trgom omogućen je zahvaljujući USAID (Američka agencija za međunarodni razvoj) kroz četvorogodišnji projekat Građani imaju moć, tokom kampanje Srbija do informacija. Promo materijal u vidu bedževa, nalepnica i flajera u znaku naše inicijative bilo je podeljeno, a građanima je bilo omogućeno da naprave fotografiju u promotivnom foto-ramu i animirani su da je postave na društvenim mrežama. U vidu podrške i zajedničke borbe za naše osnovno pravo, preko 50 ljudi je kreiralo sopstvene fotografije i podelilo istog dana na društvenim mrežama, a procenjuje se da je oko 300 građana bilo direktno upućeno na aktivnosti oko štanda.