Crveni bedževi

Godinama unazad naša zemlja među prvima je na listi najzagađenijih gradove Sveta. U Srbiji godišnje umre 7.000 ljudi, a u našem gradu Smederevo, SZO statističkim merenjem došlo je do broja 223. To je cifra koja nije uzdrmala nadležne organe i isntitucije da nešto preduzmu po pitanju poboljšanja kvaliteta vadzuha, već se sve ćutke prelazi. Podaci dva poznata svetska sajta koja se bave merenjem zagađenosti vazduha, Air Visual i World's Air Pollution Real-time Quality index, pokazuju da se Smederevo sredinom decembra našlo na listi najzagađenijih gradova na svetu.

Kvalitet vazduha u Smederevu je poslednjih godina drastičnije zagađen nego prethodnih, zbog lošijeg kvaliteta sirovina koje se sagorevaju u procesu proizvodnje sirovog gvožđa i nepostojanja adekvatnih filtera na pećima i u postrojenjima u Železare. Osim ovog vidljviog zagađivača, ostali zagađivači u Smederevu jesu gradske kotlarnice na mazut, individualna ložišta i saobraćaj.

 
 

 

 

Aktivnosti

Your email has been sent