23. 01. 2020.
Povodom otvorenog pisma koje je udruženje građana Pro.Tok21 uputilo gradonačelnici Smedereva, a koje se tiče iznesenih stavova na konferenciji za štampu tokom prošle nedelje, dr Jasna Avramović je inicirala sastanak sa predstavnicima inicijative Crveni bedževi, kako bi se razmotrila tema aerozagađenja, koraci ka rešenju, kao i nadležnosti institucija.

Na sastanku održanom 23. januara u kabinetu gradonačelnice učinjen je najpre osvrt na strukturu problema i nadležnosti, a potom su razmatrane konkretne teme vezane za ovaj problem.
Stav gradonačelnice na sastanku je bio da kroz svoje nadležnosti nema moć da pokrene i realizuje sve potrebne akcije, ali se insistiralo na tome da učini one korake koje u njenoj nadležnosti jesu, sa što preciznije definisanim postupcima i rokovima. Za realizaciju svega što je na sastanku dogovoreno potrebna je volja i drugih aktera Grada, kao što su Skupština, Veće i nadležne službe. Njihov rad i nadležnosti moraće da nastavi da prati civilni sektor.

TEME SASTANKA I ZAKLjUČCI:

Plan kvaliteta vazduha

Iako urađen još u maju 2018. godine, po rečima gradonačelnice, ovaj plan još nije usvojila Skupština Grada. Ova tema još nije na dnevnom redu Skupštine.
Gradonačelnica je svesna činjenice da  u Planu stoji ubrzavanje gasifikacije, kao i prevođenje toplana na savremenije sisteme grejanja, kao i mere za redukciju saobraćaja. Problem, kako ona tvrdi, nastaje kod sprovođenja mera propisanih dokumentom prema kome se Skupština odnosi neozbiljno.

Crveni bedževi nastavljaju pritisak da se Plan razmotri i usvoji na Skupštini Grada.

Toplane

Gradonačelnica je povodom ove teme izjavila da je ovog meseca predložila načelniku finansija da se odmah nakon rebalansa budžeta, koji se očekuje u februaru, opredele sredstva za konverziju tri kotlarnice u Smederevu. Dalja sudbina ovog predloga nije u njenoj nadležnosti, kako dalje tvrdi. 
Zajednički zaključak je da bi za takvu aktivnost građani prve korake mogli da vide već narednog meseca, kada se raspiše javna nabavka za ovu konverziju. 

Crveni bedževi i javnost stoga mogu lako pratiti da li institucije izvršavaju svoje zadatke i da li je ovaj predlog od važnosti realizovan.

Gasifikacija

Gradonačelnica je povodom ove teme izjavila da je ovog meseca predložila načelniku finansija da se odmah nakon rebalansa budžeta, koji se očekuje u februaru, opredele sredstva za subvencionisanje građana koji to žele za priključak na gas. 
Ukoliko je Grad ozbiljan u ovoj nameri, građani prve korake mogli da vide već tokom februara i marta 2020.
Crveni bedževi i javnost stoga mogu lako pratiti da li institucije izvršavaju svoje zadatke i da li je ovaj predlog od važnosti realizovan.

Železara

Gradonačelnica smatra da je izolovanje pogona aglomeracije koje će zaštiti tamošnje građane od mehaničkog zagađenja i prašine, ogroman pomak. Dinamika realizacije ovog projekta nije poznata.
Pitanje neredovnog merenja zagađenosti, kao i budžeta koji Železara plaća Republici, a koji se gradu ne vraća, nije u nadležnosti gradonačelnice.

Crveni bedževi će se obratiti institucijama u čijoj su nadležnosti ova pitanja.

Pošumljavanje

Pro.Tok21 je zahtevao od gradonačelnice da iskoristi svoje nadležnosti kako bi lokalna samouprava konkurisala na trenutno aktuelnom konkursu za sadnice Ministarstva za zaštitu životne sredine. Rečeno je da će lokalna samouprava konkurisati za sadnice ovog puta. 

Kako konkurs ističe u februaru, Crveni bedževi i javnost će lako pratiti da li je izvršeno ono što je dogovoreno.

Obaveštavanje građana

Na predlog delegacije udruženja Pro.Tok21 da se na nekom centralnom mestu u gradu postavi Semafor zagađenja, koji će u realnom vremenu obaveštavati građane o stepenu zagađenosti i na taj način im pomoći da se zaštite, gradonačelnica je iznela stav da ne vidi potrebu za takvom aktivnošću. Izjasnila se da lokalni mediji nisu dovoljno uključeni u ovaj problem. 

Crveni bedževi smatraju ovaj zahtev smislenim, zbog zaštite zdravlja naših građana, te će nastaviti da se bore za to.

ZAKLjUČAK:

Udruženje građana Pro.Tok21 svaku pojedinačnu instituciju želi da motiviše da odradi što je do nje. Iako je pokazala dobru volju da se sastane sa civilnim sektorom i iznese konkretne planove, gradonačelnica se ogradila ukazivanjem na svoje ne-nadležnosti. Konkretne korake koje je navela da će učiniti - pratimo.
Sledeća adresa za pretresanje teme zagađenja vazduha i definisanja koraka svakako moraju biti drugi politički i institucionalni akteri Grada.

Do potpuno čistog vazduha u Smederevu!