21. 09. 2020.
Nakon dva selekciona kruga, udruženje Pro.Tok21 našlo se među organizacijama koje su dobile finansijsku i mentorsku podršku za sprovođenje projekta koji se odnosi na unapređenje upravljanja otpadom u Smederevu.

Program podrške Snažno zeleno, i projekat Zeleni inkubator, kao njegov deo, sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) sa partenerima Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima životne sredine, uz finansijsku podršku Evropske unije. Projekat teži da doprinese osnaživanju organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine, da podrži inicijative lokalnih neformalnih grupa, kao i da istraži potencijale i izradi preporuke za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima zelene (cirkularne) ekonomije. 

O projektu

Projekat Proširenje mreže sakupljanja otpada na teritoriji grada Smedereva, koji će Pro.Tok21 sprovoditi u periodu od septembra do marta 2021, podrazumeva niz aktivnosti koje imaju za cilj da izgrade temelje za proširenje mreže prikupljanja otpada po seoskim sredinama u okolini Smedereva, koje se – prema trenutnoj javnoj politici u ovoj oblasti – ne iznosi sistemski, te često završava na divljim deponijama i ugrožava kako životnu sredinu, tako i proizvodne, turističke i druge razvojne potencijale sela u okolini Smedereva. Ovaj pilot-projekat baviće se ovim pitanjem na primeru 6 sela tzv. pomoravskog potesa Grada: Vranovo, Mala Krsna, Skobalj, Osipaonica, Lugavčina, Saraorci.

Nizom akcija unaprediće se informisanost meštana sela o potrebi učešća u sistemskom prikupljanju (kako bi se smanjio rizik od niske zainteresovanosti stanovnika sela za korišćenje usluge iznošenja smeća), a izradiće se i biznis-model isplativosti vršenja ove usluge na primeru šest targetiranih sela, koji će na kraju projekta biti uručen gradskim vlastima. Ovakvim pristupom, isključuje se upitnost svrhe i smisla proširenja mreže prikupljanja otpada u što skorijoj mogućnosti u našem gradu.

Drugi važan segment projekta Proširenje mreže sakupljanja otpada na teritoriji grada Smedereva jeste uključivanje javnosti u kreiranje nove javne politike upravljanja otpadom. Osim transparentnog rada i informisanja građana na stranici Crveni bedževi i sajtu organizacije Pro.Tok21, biće stvorena aplikacija za mapiranje divljih deponija na celom području grada i okoline. Svaki sugrađanin moći će da fotografiše divlju deponiju koja će biti geografski precizno locirana, te će se na sajtu organizacije Pro.Tok21 iz dana u dan dopunjavati tzv. mapa divljih deponija. Ovim surovim prikazom stanja životne sredine u našem gradu, Crveni bedževi žele da osveste svoje sugrađane i motivišu ih da podrže akcije koje vode ka promeni i aktivno učestvuju što više u menjanju politika zaštite životne sredine na lokalnom nivou.

Sam kraj projekta trebalo bi da predstavlja početak dijaloga sa gradskim vlastima na temu što skorijih preduzetih mera za rešavanje ovog ozbiljnog ekološkog izazova. Dokumenta koja regulišu aktivnosti nadležnih oslonac su ovoj borbi, a građanski sektor, predvođen ovog puta organizacijom Pro.Tok21, trebalo bi u budućnosti da bude akter promene u zajednici zajedno sa nadležnim institucijama.  

Trenutni projekat temelj je moguće promene i predstavlja bitnu šansu za životnu sredinu našeg grada.