Permanentan rad sa građanima na temu zagađenja vazduha, njihovo uključivanje u poruke koje zajedno šaljemo donosiocima odluka nisu izostali ni tokom trajanja projekta Mesec za čist vazduh. Jedna od aktivnosti upravo je pružila priliku građanima da javno pitaju ono što ih muči.

Naime, snimanjem kratkog serijala od 7 videa, sa pojedinačnim pitanjima građana, zajednički smo se oglasili u onlajn prostoru i van njega. Da kritika, nezadovoljstvo, ili bilo koje pitanje na koje građani odgovor nemaju, stigne do gradske vlasti, građanima je bilo omogućeno putem intervjua sa našim eko-reporterima u toku 4 nedeljne ulične akcije  Mesec za čist vazduh. Posao reportera vodili su srednjoškolci uz mentorsku podršku svoje profesorke, članice inicijative Crveni bedževi. Prikupljen video-materijal poslužio je za medijsko zagovaranje,ali nije sve ostalo na tome.  Zbir najučestalijih pitanja srednjoškolci su uputili u vidu dopisa nadležnim organima. Nažalost, odgovor na dopis nije stigao, ali se ovakvim i sličnim akcijama sigurno doprinosti većoj vidljivosti teme aerozagađenja, i povećava se pritisak javnosti na donosioce odluka da pristupe hitnom rešavanju problema zagađenog vazduha.

Sve video snimke ovog serijala možete pogledati na: https://www.youtube.com/playlist?list=PLb50Fdbbwy8d2R5PxvIYHL1ltQ1NxqGPD