19. 02. 2020.
Zahvaljujući saradnji sa Beogradska otvorena škola, inicijativa Crveni bedževi je uključila i i Smederevo u projekat građanskog merenja kvaliteta vazduha u Srbiji. Uskoro aktiviramo prvih 6 merača, od preko 20 koji će u narednom periodu pokriti teritoriju našeg grada.

Uz prezentaciju istraživanja i samih merača počeli smo sa procesom aktivnijeg uključivanja Smederevaca u strategiju informisanja javnosti o zagađenosti vazduha kroz stalan i transparentan sistem, čiji će rezultati moći jednostavno da se upoređuju sa zvaničnim podacima postojećih mernih stanica.
Građani će moći da prate preko Luftdata platforme uživo 24h stepen zagađenosti vazduha. Ove merače u velikoj meri koriste u razvijenim zemljama Evrope, ali sve više i u našem regionu.
Podsećamo da Smederevo na čitavoj teritoriji ima samo 3 merne stanice, od kojih je potpuno funcionalna samo ona u centru grada, dok stanice na Carini i u Radincu ne daju trenutni pregled rezultata koncentracije PM čestica, već po upitu izdaju presek merenja na svakih 15 dana.