29. 05. 2020.
Situacija sa virusom COVID -19 uticala je na sve sektore, i za trenutak je izgledalo da je sve stalo.

Međutim, brzo smo shvatili da se moramo prilagoditi novonastaloj situaciji i nastaviti rad pod novim uslovima. Kako fizičke akcije na terenu nisu moguće, Pro.Tok21 odlučio je da ne zapostavi makar rad na svojim unutrašnjim kapacitetima.

U četvrtak, 28. maja održano je onlajn predavanje o projektnom ciklusu za članove organizacije Pro.Tok21. Predavanje je održala gospođa Ivana Antonijević, zaposlena u Regionalnoj razvojnoj agenciji, osoba sa dugogodišnjim iskustvom u pisanju projekata. 

Projektni ciklus podrazumeva kontekst u kom se jedna ideja sprovodi u delo. Pisanje projekata, formulisanje inspirativne ideje za promenu zajednice, artikulisanje aktivnosti koje dovode do realizacije ideje, kao i uvid u sve odgovornosti i obaveze koje dolaze sa tim, neke su od tema o kojima je bilo reči. 

Projekat nije bauk - bio je lajtmotiv predavanja, ali kompleksnost čitavog ciklusa zahteva znanje i iskustvo. U tom pogledu, članovi organizacije Pro.Tok21 napravili su pomak u razumevanju  načina na koji funkcioniše projektni ciklus, i unapredili svoje kapacitete da aktivističke zamisli sprovode u dela.