03. 12. 2020.
ODRŽAN SASTANAK CRVENIH BEDŽEVA SA GRADONAČELNIKOM SMEDEREVA SA TEMOM AEROZAGAĐENJA

U sredu 2.12. 2020. gradonačelnik Smedereva primio je u svoj kabinet predstavnike inicijative Crveni bedževi. Povod je bio zahtev 4567 koji su svojim potpisom zatražili rešavanje problema od strane Gradske uprave, a dešava se taman usred grejne sezone tokom koje zagađenje eskalira i ugrožava zdravlje ljudi. Razgovaralo se o svim izvorima zagađenja, kako bi se definisale prepreke i krenulo u njihovo prevazilaženje.

 


ŽELEZARA


Iako je gradonačelnik izneo uveravanja, stečena na skorašnjem sastanku sa Železarom – da će najavljivani projekat zaštite životne sredine (kojim bi se stavila pod kontrolu čuvena crvena prašina u okolnim naseljima) biti završen u drugoj polovini sledeće godine, Crveni bedževi izneli su sumnju u navedene rokove, koji su već pomerani više puta i najavili su svoje samostalno istupanje ka Železari, sa predlozima, zahtevima, i praćenjem načina rada obećanih aktivnosti.

 


GRADSKE KOTLARNICE I KONVERZIJA


Gradonačelnik je upućen u problematiku kotlarnica ( od 14 kotlarnica, 12 radi na mazut, ne računajući škole). Ovaj pogubni ekološki proces nije se do sada rešavao, ali je poznato da samo dve kotlarnice imaju rešene imovinsko-pravne preduslove za bilo kakvu rekonstrukciju: Papazovac i Senjak. Konkretan korak koji je Gradska uprava preduzela u ovom trenutku je izrada elaborata za sve kotlarnice u gradu, kako bi se identifikovali problemi za stvaranje preduslova za konverziju (što će, kako je naveo, biti gotovo do 15. decembra). Ova povoljna vest, koja može biti pomeranje s mrtve tačke ukoliko obećanje gradonačelnika bude ispunjeno, dopunjena je konkretnim planom Grada za konverziju kotlarnice Senjak tokom 2021 godine. Gradonačelnik je naveo da su čak pokrenute i procedure u odgovornim sektorima Gradske uprave, što je potvrdio gospodin Krstić, načelnik Odeljenja za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, koji je prisustvovao sastanku. Kako je obećano, nakon preglednog stanja posle izrade elaborata za sve gradske kotlarnice, Gradska uprava će nastaviti postupnu konverziju u narednim godinama. Crveni bedževi najavilu sa da će pratiti procese vezane za prvu konverziju, i da očekuju u skorije vreme građevinske dozvole za ovako nešto, kao pokazatelj da je realizacija procesa otpočela.

 


JAVNI SAOBRAĆAJ


Saobraćaju je posvećeno najmanje pažnje tokom diskusije. Crveni bedževi su istakli da bi se javni saobraćaj mogao unaprediti, čime bi se smanjio broj vozila na ulicama. Dijalog na ovu temu nije uspostavljen.

 


KUĆNA LOŽIŠTA I GASIFIKACIJA


Kako su kućna ložišta najveći izvor zagađujućih pm čestica, Crveni bedževi su skrenuli pažnju da bi se rešavanjem ovog segmenta najbrže osetilo poboljšanje u gradu. U diskusiji je zaključeno da je to ujedno i najsloženiji izazov, jer se mora uskladiti ekonomska moć građana sa zahtevima da se pređe na ekološkije sisteme grejanja. Pitanje ubrzavanja gasifikacije, koje je svim Smederevcima nejasno, bio bi značajan put ka smanjenju zagađenja vazduha. Gradonačelnik je izneo uverenja da će lično otvoriti pitanje ubrzavanja gasifikacije i pomenuo je mogućnosti subvencionisanja građana da se priključe, dok su Crveni bedževi najavili da će po ovom pitanju nastaviti da mu se obraćaju i vrše pritisak da iskoristi svoju poziciju i demistifikuje i ubrza ove procese na korist svih građana. 

 


OBAVEŠTAVANJE GRAĐNA PRIORITET - SEMAFOR ZAGAĐENJA


Gradonačelniku je istaknut prioritet postavljanja semafora zagađenosti na centralnom gradskom trgu u Smederevu, jer bi se time zvanični podaci naše države javno prenosili građanima, na jednostavan i jasan način, kako bi mogli da reaguju i poslušaju preporuke za očuvanje zdravlja. Uostalom, taj zahtev je svojim potisom podnelo 4567 građana. Dokument sa izgledom semafora i specifikacijom ovog uređaja predat je gradonačelniku. Kako su Crveni bedževi insisistirali da se precizira rok odluke o postavljanju Semafora zagađenja, dogovoreno je da to bude sredina poslednjeg meseca u ovoj godini. Aktivisti su naglasli da ovaj konkretan zahtev građana mora biti ispoštovan, i da bi za Gradsku upravu bilo povoljnije da to urade nadležne institucije čija je to zakonska obaveza,  nego sami građani.


Novi gradonačelnik Smedereva na sastanku je izneo dosta planova i obećanja koji bi mogli biti pomeranje s mrtve tačke po pitanju rešavanja ovog velikog ekološkog izazova, ali će morati da uloži dosta truda za ovaj veliki zalogaj. Crveni bedževi će svakako nastaviti da prate procese koji vode ka rešenju i da vrše pritisak na nadležne da ubrzaju rešenje zagađenja vazduha.