19. 03. 2021.
Od 140 prijavljenih organizacija, Pro.Tok21 je izabrana na finalnom virtuelnom konkursu „Hrabri iskoraci u novim kulturnim praksama“, sa još trinaest organizacija iz različitih gradova Srbije.

Projekat Rimotvorci podržan je i prepoznat kao model za uključivanje mladih u društveni život na konkursu „Hrabri iskoraci u novim kulturnim praksama“. Projekat je finansiran od strane Jelena Šantić fondacija i počinje svoju realizaciju početkom maja meseca.

Rimotvorci predstavlja školu hip-hopa za mlade ljude, u kojoj će se pored neformalne edukacije i predavanja o zagađenju vazduha u našem gradu, sprovoditi radionice o stvaranju hip-hop muzike. 

Cilj projekta je da učesnici uz pomoć mentora, stvore hip-hop pesmu o aerozagađenju u Smederevu. Kroz rad i druženje, unaprediće se svest mladih i šire zajednice o gorućem problemu grada, a takođe će se unaprediti uključivanje mladih u aktivni život zajednice kroz kulturu. 

Pesma i spot dovešće do oformljenja jednog novog digitalnog Youtube kanala-Rimotvorci koji će promovisati kako sadašnje stvaranje, tako i neke buduće projekte.