15. 07. 2020.
U maju ove, 2020. godine, organizacija Pro.Tok21 obratila se organizaciji HELVETAS u okviru koje se sprovodi program ACT. Cilj ovog obraćanja je sticanje institucionalne podrške za realizaciju svog rada, funkcionisanje i obezbeđivanje prostora za rad.

Cilj projekta “Zajedno za aktivno građansko društvo - ACT“ je aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. 

Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 4,8 miliona evra za realizaciju prve faze programa u periodu od 1. oktobra 2019. godine do 30. septembra 2023. godine.

30 različitih nevladinih organizacije ima  priliku da postane deo projekta ACT I steknu određeni vid institucionalne podrške. Jedna od nih je i naša, Pro.Tok21 organizacija, koja je 13. Maja, datuma predviđenog za slanje detaljnog opisa svog projetka, ideja I potreba, poslala prijavu zajedno sa 200 drugih organizacija iz čitave Srbije koje se takođe bore za mesto u ovom projektu.

U prvom krugu procena izloženih projekata, potencijalno pravo na sticanje institucialnih grantova, tačnije finansijske podrške za svoje funkcionisanje dobilo  je 49 organizacija, uključujući i Pro.Tok21.

Potom je usledio I drugi selekcioni krug, 26. juna, u kome je procenu kapaciteta, mogućnosti i kvaliteta rada u okviru konkurentskih organizacija vršio terenski evaluator Nebojša Rančić.  Pro.Tok21 je uspešno savladao i zadovoljio kriterijume i ovog kruga, i ušao u najuži izbor. 

20. avgusta biće proglašena finalna odluka I zvanična lista 30 odabranih organizacija, u sklopu koje će nadajmo se biti i naša – Pro.Tok21.