Naša neprestana borba u vidu kampanja koje organizujemo i stalni pritisak na nadležne organe, dovodi nas do potrebe da otvoreno pokrenemo razgovore i diskusije o pronalaženju rešenja konkretnih ekoloških problema sa donosiocima odluka.

Početkom 2020. godine Udruženje je upućivalo pozive predsedniku Skupštine grada Smedereva, članovima Gradskog veća zaduženom za zaštitu životne sredine, rukovodstvima svih političkih partija koje imaju svoje odbornike u Skupštini grada, sa dobrom namerom da se razgovara na ovu temu i da se svi ujedinimo oko zajedničkog cilja. Mnogi su razgovori bilo jednosmerni. Jedini uspostavljeni razgovor bio je između gradonačelnice Dr Jasne Avramović i predstavnika inicijative. Aktuelni problemi grada i realizovanje potrebnih akcija za njihovo rešavanje bile su teme sastanka. 

Patralelno s tim, pojačana je kampanja u onlajn prostoru i u tradicionalnim medijima.

Nakon ignorisanja od strane Skupštine i Veća, za Udruženje je logičan sled koraka: otvoren poziv političkim strankama i ostalim institucionalnim akterima Grada.

Krajem februara 2020. godine, na upućeni poziv, od stranaka koje konstituišu vlast u Smederevu, odazvali su se samo predstavnici gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, a od opozicionih stranaka odazvali su se predstavnici Demokratske stranke, stranke Zajedno za Srbiju, Demokratske stranke Srbije i pokreta Budimo Smederevo. Srpska napredna stranka se nije odazvala pozivu, dok se iz opozicije  nisu odazvali predstavnici pokreta Dveri.

Predstavnici svih opozicionih stranaka i pokreta koji su se odazvali pozivu izrazili su potpunu saglasnost sa iznetim stavovima inicijative, kao i zahtevima koji su podneti lokalnoj samoupravi na protestu Borba za čist vazduh: Provetravanje Smedereva, održanom 5. februara 2020. godine. Da podsetimo, među zahtevima se nalaze kratkoročni (obaveštavanje građana, zaštita dece i ugroženih, i drugi), kao i dugoročni zahtevi (olakšavanje priključivanja na gas za sve građane - subvencijama i smanjenim procedurama, konverzija gradskih kotlarnica sa mazuta na eko goriva, semafor koji javno obaveštava kad je zagađenje najveće, pošumljavanje). Posebnu pažnju u zahtevu građana, koji su predati Gradskoj upravi, građani su posvetili hitnim zahtevima koje LS može odmah da učini: konverzija dve kotlarnice za koje Grad već ima projekat, sredstva iz budžeta za subvencije građanima za priključak na gas, postavljanje semafora zagađenja, kao i pošumljavanje 1000 stabala u dolazećoj sezoni. 

Inicijativa Crveni bedževi na ovaj način je delimično uspostavila dijalog sa ključnim političkim akterima grada, što može doprineti većem zagovaranju rešenja u zvaničnim institucijama.

Dnevnik na N1, januar 2020