Pokrenuta je inicijativa za uređenje parka prirode u dvorištu SSŠ „Despot Đurađ“ (do skoro Ekonomsko-trgovinske škole) – EKO PARK VUČAČKI POTOK. Cilj projekta je da se nekada bogati, a danas devastirani park prirode pored Vučačkog potoka, u dvorištu škole, obnovi i uredi, i stavi na upotrebu građanima iz okolnih naselja, koji u širem području nemaju uređenu zelenu površinu.

Nakon višegodišnjih akcija pojedinaca u relevantnim ustanovama, koje su svoj administrativni oblik u vidu dopisa odgovornim službama dobile od 2014. godine – osnivači i članovi današnjeg Udruženja učestvovali su u konsultacijama pri izradi detaljnog urbanističkog plana, i pribavili svu potrebnu dokumentaciju i smernice za dalju akciju.

S obzirom na prirodu problema, koja se pre svega odnosi na nadležnost ovog potesa, kao vlasištva Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Udruženje se obratilo upravi škole, kao i Ministarstvu, dopisom o postojanju inicijative građana, koja se lako može osvedočiti prikupljanjem potpisa, tj. peticijom za uređenje jedinstvenog parka za građane u ovom delu grada. Ove institucije su informisane o našoj nameri da uzmemo aktivno učešće u stvaranju parka po ekološkim i samoodrživim standardima današnjice.

Inicijativa je u toku