Vreme u kome živimo vapi za poduhvatima bolje organizacije i bolje iskorišćenosti resursa koje imamo. Ti resursi nisu samo prirodni, već i društveni, i ekonomski.

Verujemo da postoje hiljade koraka koje možemo preduzeti sada i ovde, ako samo želimo da svet u kome živimo podesimo više prema merilima prirode i dostojanstva čoveka.

Želimo samoodrživo društvo. Naša vizija je zajednica gde nema ni viška, ni manjka. Gde je potencijal u svemu i svakome – iskorišćen.

Težimo razvoju održivog sistema prirode, kroz reciklažu i obnovljive izvore energije. Vidimo društvo kao živo i pulsirajuće biće svih društvenih grupacija, bez obzira na strosnu, etničku ili bilo koju drugu osobinu. Stremimo boljoj finansijskoj organizaciji i preraspodeli viška sredstava na mesta gde su ona najpotrebnija. Mi smo organizacija za podršku održivom razvoju kao spoju ekoloških, društvenih i ekonomskih faktora.

Svoje delovanje sprovodimo kroz raznolike pojedinačne i grupne akcije kojima ostvarujemo ciljeve definisane u statutu. Rad sa mladim ljudima predstavlja okosnicu naših poduhvata.

Verujemo da živimo u vremenu koje nudi nebrojene mogućnosti. Izazovi današnjeg vremena mogu izvući najbolje iz svih nas, ako se usredsredimo na – rešenje.