Projekti
ACT - institucionalna podrška

ACT - institucionalna podrška

Podeli:
1043 ostalo dana

Od oktobra 2020. godine organizacija Pro.Tok21 jedna je od 30 organizacija građanskog društva u Srbiji podržanih institucionalno od strane švajcarske vlade. Projekat Zajedno za aktivno građansko društvo (ACT) sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Građanske inicijative - udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje. Predviđena svrha programa usmerena je ka ostvarivanju sledećeg opšteg cilja: doprinos aktivnom civilnom društvu za dobrobit svih ljudi i povećano učešće građana u donošenju odluka, posebno na lokalnom nivou. Kroz institucionalni razvoj OGD, ACT program se zalaže za kvalitetnije pružanje javnih usluga, podržava lokalne inicijative, uspešno umrežavanje i nastoji da obezbedi dalji razvoj kulture građanskog i političkog dijaloga.

Ovaj institucionalni grant poslužiće organizaciji Pro.Tok21 da se snažnije pozicionira u lokalnoj zajednici, kroz aktivno uključivanje građana u rešavanje lokalnih izazova i otvaranje javnih diskusija, sa ciljem zasnivanja većeg broja zagovaračkih ideja i osvešćivanja demokratske participativne moći građana. 

Program će tokom 24 meseca omogućiti bolju koordinaciju i jačanje upravljačkih kapaciteta organizacije, kroz sopstveni prostor i opremu. Biće razvijeni novi upravljački dokumenti, koji će rezultovati priključivanjem novog članova i podržavalaca kroz programe sprovedene kroz  javne događaje. Radionice, debate i javni događaji, pohađanje  treninga zaposlenih u organizaciji, u toku dve godine, koliko podrška traje, dovešće do većeg broja formulisanih projektnih ideja, unaprediće se postojeći alati za uključivanje zajednice (društvene mreže, mejl liste) i pokrenuće se novi alati (podkast, njuzleter), što će stvoriti otvorene dijaloge sa zajednicom i transparentno promovisanje aktuelnih izazova. Kroz ovakav vid komunikacije stvoriće se uslovi za formulisanje zagovaračkih tema koje su glas zajednice, a celokupan medijsko-promotivni set aktivnosti omogućiće veće uključivanje građana u građanske akcije i javne rasprave. Za dve godine očekuje se pokretanje više zagovaračkih inicijativa koje doprinose donošenju odluka na lokalu i povećanju odgovornosti vlade na nacionalnom i lokalnom nivou.

Pro.Tok21 sebe kroz par godina vidi kao osnaženu OGD, sa jakom unutrašnjom organizacionom strukturom, koja aktivno kanališe potrebe građana kroz kreiranje politika, i učestvuje u oblikovanju života grada kao jedinstvene održive zajednice u kojoj se model promene i autentičnih rešenja multiplikuje i na organe upravljanja, nove OGD, institucije, i pojedince. U svemu tome ova institucionalna podrška HELVETAS- a igra ključnu ulogu.

Ostali projekti

Message sent.