Projekti
Ka novim partnerstvima u borbi za čist vazduh, zdravu životnu sredinu i zaštitu javnog zdravlja

Ka novim partnerstvima u borbi za čist vazduh, zdravu životnu sredinu i zaštitu javnog zdravlja

Podeli:
492 ostalo dana

U partnerstvu sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost, Centrom za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fondom, kao i udruženjem građana Zrenjaninska akcija – ZRAK, udruženje građana Pro.Tok21 sprovodi projekat „Ka novim partnerstvima u borbi za čist vazduh, zdravu životnu sredinu i zaštitu javnog zdravlja”. Projekat finansira Fondacija za otvoreno društvo Srbija i fokusiran je na unapređenje upravljanja životnom sredinom u lokalnim sredinama u Srbiji, konkretno u Smederevu i Zrenjaninu kroz osnaženje uloge civilnog društva i građana. Projekat se sprovodi u periodu od početka septrembra 2021. do kraja juna 2022. godine.

Srbija već dugo ima velike probleme sa zaštitom životne sredine. Prošle godine, naša zemlja je bila jedna od najzagađenijih zemalja Evrope prema ispitivanju kvaliteta vazduha. Uprkos unapređenju demokratizacije i učešća građana u nekim sektorima, učešće civilnog društva u upravljanju životnom sredinom i dalje je slabo. Takođe, u većini gradova, uključujući Zrenjanin i Smederevo, gde se projekat sprovodi, nedostaje saradnja i koordinacija u rešavanju važnih problema za zaštitu životne sredine.

Ovaj projekat fokusira se na saradnju sa lokalnim i centralnim institucijama i drugim relevantnim akterima kako bi se rešili ključni problemi vezani za zagađenje vazduha. Cilj je da se promene lokalne politike i unapredi postojeći sistem za zaštitu životne sredine. Projekat uključuje mnoge zainteresovane aktere, što će dovesti do boljih rezultata u zaštiti životne sredine, javnog zdravlja i ljudske bezbednosti

Aktivnosti su podeljene na tri grupe, i sastoje se od dve kampanje: u Zrenjaninu – za poboljšanje sistema merenja kvaliteta vazduha i u Smederevu – zagovaranje donošenja Plana kvaliteta vazduha i lokalnih debata oko ova dva pitanja na kojima će sem lokalnih aktera učešće uzeti i stručnjaci iz oblasti javnog zdravlja i povezanih oblasti, kao i različiti akteri sa centralnog nivoa.

Projekat rezultuje debatama, preporukama i širokom medijskom kampanjom, u čije ostvarenje je uključen veliki broj građana. Samim tim, konačni rezultati projekta treba da olakšaju sprovođenje reformi u Zrenjaninu i Smederevu, kao i šire shvatanje značaja borbe protiv degradacije životne sredine, te povezanosti ovih pitanja sa javnim zdravljem i posledicama po njega, kao i otpočinjanje debate o pitanjima ljudske bezbednosti vezanim za zaštitu životne sredine.
 

Ostali projekti

Message sent.