Projekti
Očistimo svoj grad

Očistimo svoj grad

Podeli:
472 ostalo dana

U okviru programa podrške Snažno zeleno, uz finansijsku podršku Evropske unije, udruženje građana Pro.tok21 sprovodi projekat Očistimo svoj grad, čiji je cilj da doprinese unapređenju upravljanja komunalnim otpadom u Smederevu. Projekat trajaće od početka aprila 2022. godine do kraja oktobra iste godine.

U gradu Smederevu postoji problem sa upravljanjem otpadom, jer postoji mnogo divljih deponija. Ovo ne samo da šteti životnoj sredini i kvalitetu života već i oštećuje budžet grada (a samim tim i građana) jer se puno novca odatle opredeljuje za čišćenje divljih deponija, a problem se ne rešava. Međutim, nema nikoga ko je specifično odgovoran za praćenje efikasnije primene politike upravljanja otpadom i pitanje se rešava sporadično. Građani nisu dovoljno uključeni u ovaj problem i ne razumeju proceduru upravljanja otpadom u svom gradu. Nadležni predstavnici nisu dovoljno motivisani da se uhvate u koštac sa ovim problemom i ponuđenu saradnju drugih organizacija percipiraju kao smetnju.

Ovim projektom nastoji da se poboljša način na kojim se upravlja otpadom u Smederevu. Planirano je da se formira Tim za upravljanje otpadom koji će raditi na rešavanju problema i sarađivati sa građanima. Takođe, fokus se stavlja na poboljšanu komunikaciju i sa građanima i sa organizacijama civilnog društva kako bismo zajednični radili na rešavanju ovog problema. Fokus je i na edukaciji građana o upravljanju otpadom i divljim deponijama. Realizacijom ovog projekta može se očekivati da će građani biti svesniji svoje odgovornosti u odlaganju otpada, a grad će imati bolje organizovan i koordiniran sistem upravljanja otpadom.

U okviru ovog projekta sprovodiće se analize prakse primene javne politike upravljanja otpadom u Smederevu; budžeta grada Smedereva utrošenog prema oblasti upravljanja otpadom kao i analiza stanja prikupljenog reciklažnog otpada u Smederevu. Takođe, biće sprovedene kampanje, online-ankete i ulične akcije. Organizovaće se javni skupovi kao i sastanci sa zainteresovanim stranama. Planirano je i unapređenje i promocija aplikacije „Prijavi deponiju“.

Kao rezultat ovog projekta biće definisani predlozi za unapređenje javne politike upravljanja otpadom u Smederevu; uspostavljen dijalog sa donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama; unapređena digitalna komunikacija građana i nadležnih službi u okviru sprovođenja javne politike upravljanja otpadom; povećana vidljivost identifikovanih problema i preporuka za unapređenje javne politike upravljanja otpadom.
 

Ostali projekti

Message sent.