Projekti
Promaja u kućnom budžetu

Promaja u kućnom budžetu

Podeli:
467 ostalo dana

Ovaj projekat trajaće od 1. marta 2022. do kraja februara 2023. godine, a deo је projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss intercooperation i „Građanske inicijative”. Cilj projekta jeste da se subvencije iz budžeta grada Smedereva za energetsku efikasnost domova povećaju, da se građani uopšte informišu o postojanju ovih subvencija i da se podigne svest o tome kako energetski efikasna domaćinstva doprinose da se smanji zagađenje vazduha.

Već je poznato da je, prema zvaničnim podacima Agencije za zaštitu životne sredine, Smederevo na listi gradova s najzagađenijim vazduhom u Srbiji; ako posmatramo i razne sajtove za praćenje zagađenosti vazduha, možemo primetiti da je na dnevnom nivou situacija zabrinjavajuća. Postoje razni načini na koje se mi kao pojedinci možemo fokusirati da bismo smanjili zagađenje vazduha, ali je potreban i niz sistemskih rešenja jer je problem zagađenja vazduha kompleksan, prvenstveno jer dolazi iz različitih izvora i ne postoji univerzalan način da se ovaj problem reši.

Smederevo godinama prednjači u koncentraciji suspendovanih čestica PM 2.5 i PM 10, čije srednje godišnje vrednosti ukazuju na to da je vazduh opasan po zdravlje ljudi. Prisustvo PM10 i PM2.5 čestica svedoči da dominantni zagađivač vazduha, pored industrije, jesu individualna ložišta. Ovaj izvor zagađenja ujedno je i najkomplikovaniji za rešavanje, jer je sistematski pristup praktično nemoguć, usled raznovrsnosti domaćinstava i njihovih navika i potreba.

Prema popisu iz 2011, drva i ugalj su ubedljivo najzastupljeniji energent za proizvodnju toplotne energije (čak 22528 domaćinstava koriste drva, dok 14230 – koriste ugalj). Dodatni problem stvara se jer je veliki broj tih domaćinstava energetski neefikasno, te je potrošnja svih energenata veća nego što bi mogla biti, a samim tim se emituje više štetnih gasova i vazduh je zagađeniji.
Ovim projektom organizacija Pro.Tok21 fokusira se na aktivno zagovaranje da se subvencije iz budžeta grada Smedereva za energetsku efikasnost domova povećaju. Trideset miliona dinara, koliko se trenutno izdvaja iz budžeta na godišnjem nivou, nije dovoljno, s obzirom na broj zainteresovanih građana. Poređenja radi, Užice i Valjevo, gradovi koji se takođe bore sa zagađenjem vazduha, izdvajaju iz budžeta mnogo veća sredstva.

Još jedan od velikih problema jeste to što su građani uglavnom čuli za ove subvencije, ali ne znaju po kojoj se proceduri mogu prijaviti i gde i kako. S ciljem da se što više građana Smedereva informiše, organizovaćemo info-sesije u mesnim zajednicama i školama i ulične akcije s volonterima, gde ćemo informisati građane o subvencijama i odgovoriti na njihova pitanja.Ujedno, pozvaćemo ih da se registruju da poznatu platformu menjamozajedno.rs, inicijativa Zajedno za subvencije. Svi prijavljeni će mejlom biti obavešteni kada bude dostupno više informacija o prijavi i uslovima.

Ostali projekti

Message sent.