Projekti
Proširenje mreže upravljanja komunalnim otpadom na području Smedereva

Proširenje mreže upravljanja komunalnim otpadom na području Smedereva

Podeli:
558 ostalo dana

Dominantan ekološki problem lokalne zajednice usmerio je delovanje organizacije Pro.Tok21 ka ključnim ekološkim izazovima i zaštiti životne sredine. Kroz Program podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednice implementira se projekat pod nazivom Proširenje mreže prikupljanja otpada na teritoriji grada Smedereva. Ovaj projekat finansira Evropska unija, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Fondacija Fridrih Ebert, a trajanje projekta ograničeno je na 7 meseci, od septembra 2020. do kraja marta 2021. godine.

Lokalni plan upravljanja otpada za teritoriju Grada Smedereva pokazuje poražavajuće činjenice. Mreža prikupljanja pokriva gradsku teritoriju, dok su seoske sredine prepuštene same sebi. Od 27 sela sa teritorije Grada Smedereva, samo dva su obuhvaćena mrežom sistemskog prikupljanja, i to delimično. U preostalih 25 sela sav komunalni otpad iz domaćinstava završava na divljim deponijama, što je posledica devastiranog ekosistema. 

Cilj projekta je da se unapredi javna politika upravljanja komunalnim otpadom u pomoravskim seoskim područjima grada Smedereva i da se unapredi informisanost populacije targetiranih sela na temu zaštite životne sredine i upravljanja otpadom, jer stanovnici nemaju razvijenu svest da minimalna finansijska odricanja za servisiranje odnošenja otpada umnogome pospešuje kvalitet životne sredine i generalno kvalitet života meštana. Projekat se realizuje u 6 targetiranih sela, uličnim akcijama i direktnim kontaktom sa meštanima u vidu informativno-edukativnie kampanje. Ovim načinom dobijamo više osvešćenih meštana koji su spremni za dalja delovanja i promenom kulture osiguravamo dugoročniji odjek znanja o štetnom uticaju otpada po životnu sredinu i eliminišemo postojeći izgovor nadležnih institucija o nemenjanju politike prikupljanja otpada po selima (da je mali procenat onih koji pristaju da plaćaju takav servis).

Važan deo projekta je i kreiranje mobilne aplikacije pod nazivom Prijavi deponiju, za mapiranje divljih deponija u širem području grada, ili bili gde u Srbiji,  kroz koju će se uspostaviti mapa divljih deponija koja je vidljiva na sajtu organizacije, omogućiće svim građanima da se uključe aktivno u proces promene javne politike. Zamišljeno je da se nakon završetka projekta, sa obeležjem divljih deponija na mapi održe sastanci sa nadležnim organima za uklanjanje otpada, u ovom slučaju JKP Zelenilo i groblja, kako bi se uticalo da se divlje deponije uklone. 

Aktivnom kampanjom na društvenim mrežama, kojom se promoviše aplikacija, kao i mapa divljih deponija, i koja ističe potrebu promene javne politike uspostavljanja otpadom na teritortiji grada, postiže se širi obuhvat informisanih građana o ovoj temi, čime se kreira obimnija kritična masa neophodna za pozitivne rezultate zagovaranja. 

Sveukupno, aktivnosti ovog projekta osiguravaju učešće javnosti u kreiranju modela nove politike upravljanja otpadom u selima Smedereva, te i promociju pravnih tekovina EU iz oblasti zaštite životne sredine, koje Republika Srbija usvaja u procesu pristupanja EU.

Ostali projekti

Message sent.