Vesti
Onlajn anketa o razvijenosti turizma u Smederevu
August 21, 2021

Onlajn anketa o razvijenosti turizma u Smederevu

Početak borbe za vraćanje turizma na agendu lokalnog ekonomskog razvoja Smedereva predstavlja kratka onalajn anketa, koja treba da pokaže opšte viđenje stanovništva grada na Dunavu o trenutnom stanju ove važne privredne grane u njihovom gradu. Rezultati ankete biće deo argumentacije u daljem zagovaranju kod Gradske uprave Smederevo.

Udruženje Pro.Tok21 pokrenulo je inicijativu za podršku lokalnom ekonomskom razvoju, nazvanu Tačka, čiji je cilj da kanališe želje i potrebe građana koje se odnose na ekonomski razvoj Smedereva. Inicijativa se javila kao odgovor na odsustvo kreativnosti u pogledu osmišljavanja mogućnosti za razvoj grada, koji se poslednje dve decenije svodi na strane investicije. Kako bismo bolje iskoristili sopstvene potencijale, i stvarali propise i regulative po svojoj meri, Tačka će u dolazećem periodu, uz što veće uključivanje građana, otvarati različite teme u javnosti, i iste zagovarati kod Gradske uprave. Krajnji cilj ove inicijative je da se veći broj malih i srednjih preduzeća, kao i pojedinačnih građana, uključi aktivno u kreiranje javnih politika koje ih se tiču, i za koje se zalažu. U praksi bi to značilo da Smederevci moraju aktivno uzeti učešće u stvaranju boljeg ekonomskog ambijenta, ali i u radu Gradske uprave, kroz javne rasprave, radne grupe, i slično.

Tema kojom inicijativa otpočinje svoj život je - turizam, slika i prilika neiskorišćenosti aduta koje Smederevo ima. Nakon detaljne analize svih javnih politika, planova i strategija koje su u vezi sa ovom privrednom granom u Smederevu, udruženje Pro.Tok21 kreće u aktivno zagovaranje da se turizam kao privredna grana vrati u vrh prioriteta sledećeg Plana lokalnog ekonomskog razvoja, iz koga je neopravdano isključen u prethodnom periodu. U ovom procesu, neophodno je učešće građana, i jasno javno mišljenje da Smederevci i Smederevke žele da se Gradska uprava posvećenije bavi ovom temom.

Građanska borba otpočinje veoma kratkom onlajn anketom, za koju je potrebno izdvojiti jedan minut, a kojom se prikupljaju podaci o osnovnim stavovoima građana prema trenutnom stanju turizma u Smederevu. Mogućnost da učestvuju u anketi građani će imati i tokom dve ulične akcije koje će se održati na Trgu republike u narednom periodu. Ovo je šansa za Smederevce i Smederevke da učestvuju u prikazu realnog mišljenja, potreba i želja stanovništva na ovu temu. Ukupni rezultat biće prezentovan Gradskoj upravi, u nekom od sledećih koraka, a biće uključen i u izradu stručnog rada Analiza potreba turističkog tržišta u Smederevu. ANketu možete popuniti na linku.

Zagovaračke aktivnosti koje su ovde opisane deo su projekta Turizam kao generator privrednog razvoja Smedereva, koji sprovodi udruženje Pro.Tok21 iz Smedereva.


Ovaj projekat realizuje se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije”, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Message sent.