Vesti
Događaj u GRAD-u: Podseti me šta to beše čist vazduh
June 27, 2024

Događaj u GRAD-u: Podseti me šta to beše čist vazduh

Smederevo je odavno među najzagađenijim gradovima u Srbiji, a stanovnici udišu prekomerno zagađen vazduh. Ogromne emisije zagađujućih materija i teških metala negativno utiču ne samo na životnu sredinu već i na zdravlje ljudi.

Na događaju je, kroz diskusiju sa stručnjacima u oblasti javnog zdravlja, zaštite vazduha i politika zaštite životne sredine, predstavljena „Analiza Godišnjeg izveštaja o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2022. godinu“. Analiza sadrži detaljan pregled podataka o kvalitetu vazduha, monitoringu, sprovođenju mera Programa zaštite vazduha Republike Srbije, i pruža preporuke za unapređenje zaštite vazduha, kako na nacionalnom nivou, tako i preporuke koje se konkretno odnose na ova dva grada.

Na panelu su govorili stručnjaci iz oblasti zdravstva i zaštite životne sredine, a građani su se nakon panela uključili u aktivnu diskusiju.

Bez obzira na to što se grejna sezona završila i vazduh sada jeste manje zagađen, ova tema je okupila veliki broj građana koji su još jednom pokazali spremnost da se bore za čistiji vazduh u svom gradu i da za to zahtevaju sistemska rešenja.

Message sent.