Vesti
Još jedna podrška za zagovaranje zamene grejanja u Smederevu
April 01, 2022

Još jedna podrška za zagovaranje zamene grejanja u Smederevu

Organizacija Pro.Tok21 podržana je da nastavi borbu za čist vazduh kroz zagovaranje u okviru programa Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT. Pun naziv projekta koji je dobio podršku na 12 meseci je Menjamo zajedno grejanje! - Energetski efikasnijim ložištima do čistijeg vazduha u Smederevu i predstavlja nastavak zagovaračkih aktivnosti ovog udruženja.

Konverzija malih kućnih ložišta u Smederevu kao ključna mera za smanjenje zagađenja vazduha jedna je od tema koju udruženje Pro.Tok21 zagovara već nekoliko meseci. Platformom menjamozajedno.rs, i inicijativim Menjamo zajedno grejanje! koje su svoj život otpočele tokom grejene sezone 2021/2022, nastaviće se još aktivnije okupljanje građana koji žele da unaprede lokalnu politiku rešavanja ovog važnog ekološkog problema. 

Cilj projekta jeste povećanje obima podsticajnih mera Gradske uprave Smederevo građanima koji žele da konvertuju kućni sistem grejanja, kroz ozbiljnije programe subvencija. Da bi se kućna ložišta brže i masovnije zamenila ekološkijim varijantama, neohodno je da ovo pitanje na nivou Gradske uprave bude delegirano određenoj radnoj grupi, odnosno stručnom timu. Upravo ovaj cilj – specijalizovani tim koji se bavi konverzijom kućnih ložišta – doveo bi do najbržih efekata, kao što su pojednostavljivanje procedura, više programa subvencija, ubrzavanje gasifikacije, i tako dalje. 

Stoga organizacija Pro.Tok21 kroz podršku ACT-a planira mnogobrojne aktivnosti kojima će se ovo pitanje na pravi način predstaviti građanima i uključiti ih u zajedničko zagovaranje da do takve sistemske promene u primeni ove javne politike dođe. 

Inače, projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT) zamišljen je kao četvorogodišnja podrška OGD u Srbiji (2019-2023) sa ciljem da se što lakše izbore sa izazovima u vezi sa aktivizmom građanskog društva u Srbiji. ACT u Srbiji ima podršku Vlade Švajcarske, a sprovodi ga Helvetas Swiss Intercooperation, švajcarska nezavisna agencija za razvoj. 
 

Message sent.