Vesti
KAKO PRIJAVITI NEPROPISNO PARKIRANE AUTOMOBILE?
July 04, 2024

KAKO PRIJAVITI NEPROPISNO PARKIRANE AUTOMOBILE?

Često viđamo nepropisno parkirane automobile po gradu - evo kako to da prijavite nadležnima.

Kako da građani prijave problem?

  • Pozivanjem “Sistema 48” 
  • Podnošenjem pismene predstavke/prijave na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva
  • Slanjem mail-a, objavljenom na sajtu grada

 

Kako ide čitav proces?
Prijava mora biti potpuna, razumljiva, uredna, ukoliko nije podnosilac prijave ima rok od 8 dana da to uredi.  Potom ta uredna prijava prosleđuje se nadležnoj inspekciji. Inspekcija procenjuje da li prijava ima pravni osnov za postupanje, ako nema, onda je odbacuje. Ukoliko je sve kako treba, onda inspektor obaveštava podnosioca prijave kako je postupio sa prijavom najkasnije u roku od 15 dana od kada je prijava podneta.

 

Koji je postupak u slučaju da komunalna milicija primeti nepravilno parkiran auto ili auto parkiran na zelenoj površini?

 

Komunalni milicioner kada uoči nepropisno parkirano ili zaustavljeno vozilo, izdaće vozaču usmeno naređeno da odmah ukloni vozilo pod pretnjom prinudnog izvršenja, a kada vozač nije prisutan na licu mesta donosi rešenje kojim nalaže da se vozilo ukloni u roku koji ne može biti kraći od jednog minuta. Ukoliko vozač u tom roku ne ukloni, odnosno ne premesti vozilo, komunalni milicioner izdaće nalog o uklanjanju vozila.

 

Da li se odmah izriče kazna kada komunalna inspekcija izađe na teren?

Kada inspektor utvrdi osnov za postupanje vrši fotografisanje vozila i ostavlja rešenje na vetrobranskom staklu. Stranka potom ima određeni rok da ukloni vozilo, a ako to ne uradi onda JP “Parking Servis” uklanja vozilo na trošak vlasnika vozila, a stranci izdaje prekršajni nalog, a radi novčanog kažnjavanja.

Message sent.