Vesti
Koliko su mladi uključeni u život svog grada?
July 10, 2024

Koliko su mladi uključeni u život svog grada?

Tokom maja 2024. uradili smo anketu sa oko 200 đaka srednjih škola u Smederevu s ciljem da saznamo koje su njihove potrebe, koliko se uključuju u život svog grada i da li uopšte žele da budu deo pozitivnih promena.

Prema poslednjem popisu, Smederevo ima 17500 mladih uzrasta od 15 do 29 godina, međutim, grad nema aktivne strategije za ovu grupu stanovnika. Kancelarija za mlade ne radi, Lokalni akcioni plan za mlade je istekao i novi nije donet. Skoro 95% procenata ispitanika nikada nije učestvovalo u nekoj akciji koju su pokrenuli mladi.
Podaci pokazuju da 66.7% mladih ima ideje šta bi u gradu moglo da bude bolje. Međutim, veliki broj ispitanika, čak 71%, ne bi znao kome da se obrati sa inicijativom za bolje mesto u kome živi. Rezultati ankete svakako idu u prilog činjenici da postoji i velika grupa mladih koja ipak želi da se uključi u život grada, ali se postavlja pitanje kako pristupiti ovim mladim ljudima i usmeriti ih.

S obzirom na ovakvo stanje, Aktivistički centar GRAD osnovao je Omladinski klub sa petnaestoro mladih koji su aktivno uključeni u život svog grada i predstavlja bazu za dalje podsticanje mladih u Smederevu da pokreću promene. Ovaj klub već je napravio plan aktivnosti za leto, koji dalje razrađuju na redovnim sastancima.

Jedna od prvih akcija koje su imali bila je uređenje kutka za filmove, pošto su poželeli da tokom leta projektuju filmove napolju.

Ovi mladi ljudi će sigurno u narednom periodu postići brojne rezultate, a sve njhove aktivnosti možete pratiti na profilima Aktivističkog centra GRAD.

Message sent.