Vesti
June 11, 2024

Kratak vodič za prijavu komunalnih problema

Tim organizacije Pro.Tok21 tokom prethodnih meseci je, pomoću dostupnih građanskih alata i zakona, proverio procedure za prijavu i rešavanje komunalnih problema u Smederevu. U nastavku nalazi se kratak i jednostavan vodič za sve građane koji nisu sigurni kako da određene probleme prijave nadležnima. U narednom periodu, objavićemo još tekstova koji će obraditi neke od najčešćih komunalnih problema i načine na koji se oni, do samog kraja, rešavaju.

Evo nekoliko načina na koje možete prijaviti komunalni problem u Smederevu:

- Pozivanjem "Sistema 48"
- Podnošenjem pismene prijave na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva
- Slanjem emaila na adresu objavljenu na sajtu grada

Kako teče proces prijave?
Da bi prijava bila prihvaćena, mora biti potpuna, razumljiva i uredna. Ako nije, podnosilac ima 8 dana da je dopuni. Nakon toga, prijava se prosleđuje nadležnoj inspekciji koja procenjuje da li postoji pravni osnov za postupanje. Ako prijava ne zadovoljava uslove, biće odbačena. U suprotnom, inspektor će obavestiti podnosioca prijave o preduzetim koracima u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Mogu li snimci ili fotografije biti dokaz?
Fotografije i snimci koje podnosilac prijave priloži mogu pomoći inspektoru, ali ne mogu biti validan dokaz za donošenje posebnih mera ili izricanje novčanih kazni.

Ko proverava da li je nepravilnost uklonjena?
Kada inspektor utvrdi nepravilnost, nalaže mere koje izvršilac mora preduzeti. Nakon isteka roka za preduzimanje tih mera, inspektor vrši kontrolni nadzor. Ako mere nisu sprovedene, inspektor će izdati prekršajni nalog i novčano kazniti izvršioca, nakon čega se ponovo proverava da li je nepravilnost otklonjena.

Mogu li prijaviti problem van radnog vremena komunalne milicije?
Da, prijave van radnog vremena komunalne milicije možete podneti pozivanjem broja 026/649-100. Imajte na umu da komunalni inspektori nemaju ovlašćenja da legitimišu lica ili izriču kazne na licu mesta.

Dole možete videti tabelarni prikaz broja podnetih i rešenih prijava u prethodnoj i ovoj godini. Ostaje da saznamo da li će ovaj broj podnesenih i rešenih prijava biti veći ukoliko građani znaju svoja prava oko prijave komunalnih problema.
 

Message sent.