Vesti
Lokalni ekonomski razvoj može početi od – turizma!
June 04, 2021

Lokalni ekonomski razvoj može početi od – turizma!

Udruženje Pro.Tok21 iz Smedereva pokreće novu zagovaračku inicijativu, ovog puta vezanu za podstrekivanje ekonomskog razvoja koji vodi većoj samoodrživosti grdskog sistema. Nakon uspešnog podizanja teme o aerozagađenju u javnosti, koju sprovode već skoro tri godine kroz inicijativu Crveni bedževi, ova organizacija posvećuje se aktivno drugom važnom stubu lokalnog održivog razvoja: ekonomskom razvoju.

Po sličnom receptu, ali sa drugim temama i specifičnijom ciljnom grupom, Protokovci pokreću inicijativu TAČKA, najpre gradeći njenu bazu u onlajn prostoru, kroz profile na društvenim mrežama. Imajući kanal komunikacije ka građanima Smedereva i regiona, udruženje će tokom narednih meseci plasirati veliki broj edukativnih sadržaja koji treba da pobude interesovanje građana da se aktivno uključe u zajedničko kreiranje boljih javnih ekonomskih politika. 

Prva tema kojom će se TAČKA aktivno baviti je turizam kao generator opšteg privrednog razvoja. Naime, turistički razvoj godinama se stavlja u zapećak društvenih tema, čemu je u velikoj meri doprinelo i rekonstruisanje upravljanja turizmom u Smederevu (rasformirana je Turistička organizacija Smedereva). U svetlu ekoloških izazova naročito se  mora posvetiti pažnja eko-industrijama koje predstavljaju potencijal u zajednici. Kako Plan lokalnog ekonomskog razvoja treba da se izrađuje u skorije vreme, cilj aktivnog zagovaranja tokom narednih meseci, kroz kanale TAČKE, biće da se tema turizma revitalizuje i prioritetizuje u budućem PLER-u. U tu svrhu, u zagovaračke aktivnosti buće uključeni svi zainteresenti – od turističkih radnika, učenika turističkog i ugostiteljskog smera, preko vlasnika smeštajnih kapaciteta, lokalnih ugostitelja, sve do proizvođača lokalnih proizvoda. Razume se, zagovaračke aktivnosti biće usmerene prema donosiocima odluka. Cilj je da se oformljeni Gradski savet lokalnih biznisa aktivno uključi u radne grupe koje će ubuduće kreirati javne politike vezane za lokalni ekonomski razvoj, a ovom prilikom – vezano za uobličavanje turističke javne politike u dolazećem PLER-u.

Setom aktivnosti u fizičkom i onlajn prostoru, direktnim kontaktom, okruglim stolovima, sastancima, istraživanjem, i tako dalje – udruženje Pro.Tok21 aktivno će uključiti svoje Smederevce u zajednički dijalog sa donosiocima odluka povodom svima bitnog lokalnog turističkog razvoja, kao generatora razvoja mnogih drugih grana. Time ekonomska inicijativa TAČKA otpočinje svoj život, temom aktuelnom kod svih građana ovog grada na obali Dunava, sa najvećom ravničarskom tvrđavom u Evropi, koji je čak dva puta bio prestonica Srbije, i gde se proizvode izvanredna vina. 

Ovaj projekat realizuje se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije”, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
 

Message sent.