Vesti
June 04, 2024

Uticaj narativa na aktivizam: Pro.Tok21 na Samitu civilnog društva 2024

Na nedavnom Samitu civilnog društva 2024, jedan od naših istaknutih članova bio je govornik u okviru sesije 3, posvećene uticaju "storytellinga" na aktivizam.


Samit pod nazivom „Prilagođavanje promenama u prostoru za građansko delovanje“ okupio je i angažovao preko 100 ključnih predstavnika civilnog društva, vladinih ministarstava, nadzornih institucija i akademske zajednice. Ovo je bila prilika da se razmene stavovi i razgovaraju o primerima kolektivnog delovanja, identifikuju se putevi na kojima civilno društvo može uticati na pozitivne promene i naučiti kako se može pripremiti za nova dešavanja u okruženju.

Naš član u okviru sesije 3 istakao je značaj narativa u formiranju veza između različitih društvenih grupa, aktivista i donosioca političkih odluka. Kroz primere iz stvarnog sveta i svoje lično iskustvo, naglasio je kako se priče mogu koristiti kao snažan instrument za podizanje svesti, mobilizaciju javnosti i postizanje pozitivnih društvenih promena.

Diskusija koja je usledila nakon njegovog govora dodatno je produbila razumevanje uloge "storytellinga" u savremenom građanskom angažmanu.

Ovaj događaj predstavlja primer angažovanosti i stručnosti članova naše organizacije u pružanju konkretnih doprinosa u ostvarivanju društvenih promena. Nastavljamo da se ponosimo njihovim zalaganjem i radimo zajedno ka ostvarivanju naših zajedničkih ciljeva.

Message sent.