Vesti
Novi aktivisti koji pokreću promene
July 02, 2024

Novi aktivisti koji pokreću promene

Konkurs ,,Menjamo zajedno” završen je 7. juna, a putem formulara prijavilo se gotovo 50 inicijativa sa idejama za bolju zajednicu u kojoj žive. U uži krug prošle su ideje koje su imale fokus na aktivaciji zajednice i najveći potencijal za rešavanje lokalnih problema.

Tokom prethodnog vikenda aktivistički centar GRAD bio je domaćin aktivistima čije su ideje prošle u uži krug konkursa ,,Menjamo zajedno". Ovaj trening okupio je preko tridesetoro aktivista koji dolaze iz celog regiona Podunavlje-Braničevo, sa manje ili više iskustva u aktivizmu.

Cilj treninga bio je da se svi međusobno upoznaju, predstave svoje inicijalne ideje i razrade ih uz mentorsku podršku tima aktivističkog centra GRAD. Važan deo treninga podrazumevao je razmenu mišljenja i sugestija među aktivistima. Tokom dva dana, aktivisti su proširili znanja o uključivanju građana, o komunikaciji sa njima i o građanskim pravnim alatima koji su svima dostupni.

Nakon intenzivnog i inspirativnog vikenda u GRAD-u, ove ideje su sada tako oblikovane da su dobile osnovne elemente građanske akcije. Tokom leta, aktivisti će imati priliku da putem onlajn obuka i mentorskih sati dalje usavrše, da bi njihove konačne verzije otišle nezavisnoj komisiji koja će odlučiti ko dobija i finansijsku podršku.

 

Message sent.