Vesti
Održane druge aktivističke obuke!
September 19, 2023

Održane druge aktivističke obuke!

Održane su druge aktivističke obuke u Aktivičkom centru GRAD, što predstavlja ključni korak u pripremi aktivista za promene u Podunavskom i Braničevskom okrugu. Ovom prilikom okupilo se oko dvadesetak posvećenih aktivista spremnih da nauče kako pretvoriti svoje ideje u delotvorne akcije koje će rezultirati pozitivnim promenama u zajednici.

Jedna od ključnih tema na ovim obukama bila je proces transformacije ideje u akciju i efikasnu promenu. Aktivisti su se upoznali sa metodama za oblikovanje i dizajniranje svojih zamisli kako bi postigli uspeh u njihovoj realizaciji. Ovaj proces nije samo teorijski, učesnici su stekli praktične veštine i resurse kako bi svoje ideje pretvorili u stvarnost.

Važno je napomenuti da ovo nisu jedine obuke koje će biti održane. Ova obuka je samo druga u nizu od ukupno pet planiranih, a svaka od njih će se fokusirati na različite aspekte aktivizma i promena u zajednici. Sledeće obuke će biti usmerene na mobilizaciju građana, kako bi se omogućilo veće učešće ljudi u procesu promena. Takođe, bavićemo se i sistemskim promenama i načinima kako da se građani bolje uključe u procese donošenja odluka. Komunikacija će takođe biti ključna tema, kako bi se osiguralo da poruke i ciljevi aktivista budu jasni i dobro komunicirani prema široj javnosti.

Ove obuke su korak napred ka jačanju aktivističkog pokreta u ovim okruzima i donošenju pozitivnih promena u zajednicama. Nastavićemo sa podrškom i obukom kako bi se osiguralo da aktivisti budu što bolje pripremljeni za svoje uloge u stvaranju bolje budućnosti za sve nas.

Message sent.